Planýrovací – srovnávací vibrační brány

Vibrační protiběžné hřebenové brány jsou určeny pro prokypření půdy do hloubky maximálně 5 cm v téměř jakémkoliv půdním stavu po chemickém zásahu (celková regenerace se zbytky travní hmoty) popřípadě v navezené ornici s minimálním podílem travní hmoty. Po několika opakovaných pracovních cyklech dojde k důkladnému prokypření, vzhledu a velmi kvalitnímu srovnání–uhlazení spodní částí vibračních bran (desky). Plocha je tak připravena pro aplikaci travního výsevu.
Terén lze nejen rovinně nivelovat, ale také modelovat. Vibrační brány jsou díky vertikálnímu směru dvou protiběžných hřebenů s hřeby použitelné i ve velmi utuženém stavu půdy. Směrem vpřed spolu s plošným prokypřením lze dle zatížení „hrnout“ množství půdní hmoty a odstranit tak nežádoucí vrstvu půdy spolu s ostatními nežádoucími zbytky (hrubé plošné vyčištění). Směrem zpět tak dojde k jemnějšímu rozmělnění půdy, ke srovnání a dočištění plochy.
Díky pracovnímu záběru 125 cm vibračních bran LIPCO a 150 cm vibračních bran Rapid lze využít rychlosti, komfortu a kvality provedené práce. Pracovní záběr vibračních bran a koncepce nářadí vyžaduje výkon pohonné jednotky minimálně 10 kW (13,6 k). V kombinaci s jednoosými nosiči nářadí se používá čelní agregace tohoto neseného přídavného nářadí.

Zaslat poptávku