Robo FLAIL - Přednosti a využití

Pracovní přednosti stroje RoboFlail

 • vysoký komfort ovládání
 • žádná tělesná námaha
 • žádné vibrace přenášející se na obsluhu stroje
 • žádné přímé výfukové zplodiny či hluk směřující k obsluze při provozu stroje
 • obsluha nemusí být v přímém kontaktu se strojem popř. stroj následovat na svažitém terénu, ale volí svou cestu při ovládání stroje = minimalizace rizika úrazů

Využití stroje

 

 • Nasazení stroje v prostředí železniční tratě.
  Extenzivní údržba několikaletých náletů do průměru 5 cm.

 

 • Nasazení stroje v prostředí armádních prostorů.
  Vysoký porost, nepřehledný terén, svahy apod.

 

 • Nasazení stroje v petro-průmyslu.
  Údržba ploch vodáren a palivových bloků - nádrží. Svažitý terén kombinovaný s písčitým podkladem půdy a plošné nerovnosti.

 

 • Nasazení stroje u správy silnic a dálnic.
  Údržba svažitých ploch koridorů silniční tratě včetně údržby čerstvě založených travnatých ploch.

 

 

Robo Flail  = Extenzivní údržba na svahu přesahující 100%
Robo Flail  = Bezpečnost provozu, minimalizace rizik osob a stroje
Robo Flail  = Funkce stroje jsou ovládány dálkově z místa obsluhy
Robo Flail  = Maximální efektivita a výkonnost stroje
Robo Flail  = Robustní provedení, spolehlivost a minimální údržba provozu