Příslušenství pro údržbu travnatých ploch

Bezpečnostní Safety-mulčovač

Bezpečnostní mulčovací systém se šířkami záběru 85 cm, 105 cm a 125 cm.
Dvounožové žací lišty

Náhon dvounožové žací lišty, pracovní šířky 125 cm a 145 cm, různé nastavitelné kluzáky a přídavná zařízení žací lišty.
Kladívkový mulčovač

Dodává se ve dvou konstrukčních řadách, se šířkou pracovního záběru 80 cm a 100 cm. Těžší kladívkový mulčovač s noži "Y" je určen pro nejtěžší podmínky v oblasti údržby zeleně, lehčí kladívkový mulčovač má jemnější "Y" nože a protiběžnou nožovou hřídel.
Komunální žací lišty

Kmitací nebo planetový náhon žací lišty, pracovní šířky od 105 cm do 145 cm, nastavitelné kluzáky a pružná přítlačná ramena žací lišty.
Lesní žací lišty

Tyto žací lišty lze účelně využívat výhradně s náhonem s pevnou hřídelí. Šířka záběru 130 cm. Slouží k sečení dřevin a náletů do průměru 40 mm.
Obraceč a shrnovač píce

Pro sklizeň sena, k odklízení nasečené trávy, k obracení, k načechrávání a k uklízení listí. Šířky záběru 120 cm a 160 cm. Pracovní hloubka se nastavuje na řídící rukojeti.
Portálová žací lišta

Portálové žací ústrojí, pracovní šířky 140 cm a 160 cm, pro rozsáhlé luční plochy.
Prstové žací lišty

Kmitací nebo planetový náhon žací lišty, pracovní šířky od 71 cm do 145 cm, střední dělení žací lišty.
Univerzální žací lišty

Kmitací nebo planetový náhon žací lišty, pracovní šířky od 71 cm do 145 cm, nastavitelné kluzáky a sklápějící přítlačné segmenty.
Vertikální mulčovač

Vertikální mulčovač je konstrukčně řešený s vertikálními mulčovacími noži. Ideální zařízení pro rovnoměrné rozmělnění plevele, révových a stromových odřezků o průměru do 50 mm. Šířky záběru 65 cm, 80 cm a 122 cm.

 

Příslušenství pro úpravu půdy

Brány

Dvoudílné brány s výkyvným dorazem pro mnohostranné nasazení, šířka záběru 120 cm, osazení 24 hrotů ve čtyřech řadách.
Oborávací zařízení

Pro oborávání brambor a dalších kultur. Dvouřádková verze, s možností přizpůsobení výšky a odstupu podle dané kultury.
Obracecí půdní frézy

Pracovní šířky 60 cm a 75 cm pro zpracování nežádoucí trávy, kamenů a pro současné zakrytí jemnou zeminou.
Pluhy

Jednostranný pluh a dva typy oboustranných pluhů (středně těžké a těžké provedení) s předradličkou pro práce s obracením půdy.
Pružinové hřebenové brány

Kombinace zařízení pro přípravu osevní plochy s pružinovými hroty jako čelní nástavbové zařízení s následným utužovacím válcem. Šířka záběru 85 cm.
Pružinový kultivátor

Pro nerotační a neobracející zpracování půdy, šířka záběru je nastavitelná od 30 cm do 70 cm, bránové hřeby je možné po otočení znovu použít.
Půdní frézy - rotavátory

Různé šířky záběrů, kompaktní konstrukční řešení náhonu frézy pro lepší najetí do půdy a pro snadnější vedení.
Radličkový kypřič

Pro zušlechťovací práce v půdě, šířku záběru lze podle zpracovávané kultury nastavit v rozmezí od 55 cm do 85 cm, je možné vyměnit pluhové radlice za kultivátorové hroty.
Rotační brány

Dodávají se v různých šířkách záběru od 50 cm do 125 cm, pro intenzivní zpracování půdy u nově zakládaných zahrad, k ošetření štěrkových cest a škvárových drah. Je možné kombinovat s návěsným secím strojem.
Vibrační brány

Šířka záběru 130 cm, pracovní hloubka 0 až 50 mm, osazení 24 nebo 46 hřebů, volitelně s půdním válcem nebo v případě komunálního nasazení s hladkým děrovaným válcem. K přípravě ploch pro setí a k ošetření štěrkových cest a škvárových drah.
Vyorávač brambor

Pro lehkou jednořádkovou sklizeň brambor

Příslušenství pro údržbu komunálních ploch

Kombinovaný zametací stroj

S možností využití ve funkci volného zametacího stroje nebo ve funkci zametacího stroje se samosběrem, s bočními kartáči. Šířka záběru 100 cm, s bočními kartáči 125 cm, velký sběrný zásobník, na přání vodní zařízení.
Odstředivý sypač

Odstředivý sypač se zásobníkem o objemu 75 litrů, k posypu pískem, solí, drtí a minerálním hnojivem. Šířka záběru od 0,8 cm do 6 m.
Ošetřovací automat

Pro odstraňování plevele na makadomových cestách a ostatních plochách. Rotační botičkové nástroje, šířka záběru 50 cm až 100 cm.
Plevelové koště

Nástavbové plevelové koště určené pro mechanickou likvidaci plevele šetrnou k životnímu prostředí na kamenivem dlážděných nebo makadomových cestách a rovněž i k zaříznutí a začištění okrajů trávníků. Průměr kartáče 65 cm.
Plošný plevelový kartáč

Protiběžné návzájem se přesahující kartáče pro dosažení velkého plošného výkonu na strukturovaných plochách. Šířka záběru 50 cm až 100 cm.
Přepravní přívěsný vozík

Rozměr plošiny 170x102x32 cm (s přípustnou celkovou hmotností do 650 kg), s osvětlením 12V.
Sběrná nádoba na nečistoty
Shrnovací radlice

Šířka radlice 80 cm až 125 cm, s ovládáním na rukojeti pro otáčení doleva nebo doprava, na přání s plastovou spodní lištou radlice.
Sněhová fréza

Šířky záběru 60, 70 a 85 cm, s nastavováním vyhazovacího komínu vyvedeným na rukojeť.
Vodní kropicí zařízení

Vodní kropicí zařízení váže jemný prach a ochrana proti odstřiku navíc zadržuje nečistoty, prach a vodu.
Zametací zařízení

Šířky záběru 50 cm a 120 cm, dvourychlostní pohon kartáče, směr natočení je možné ovládat na rukojeti, lze použít volitelně hrubé nebo jemné kartáčové válce.